Ако желаете да изготвим максимално изгодна за Вас оферта за финансово-счетоводно и данъчно обслужване, моля попълнете и изпратете приложената анкетна форма.

Име на фирма:  
Лице за контакт:  
Тел:  
E-mail:  
Дейност на фирмата:  
Правен статут:  
Износна дейност:   ДА  НЕ
Вносна дейност:   ДА  НЕ
Месечна документация:  
/приблизителен брой приходни
+ разходни документи/
Брой обекти:  
/магазини, заведения, складове, цехове, офиси/
Брой касови апарати:  
Брой банкови сметки в лева и валута:  
Брой осигурени лица от персонала:  
Регистрация по закона за акцизите:   ДА  НЕ
Регистрация по закона за ДДС:   ДА  НЕ
Други регистрации и лицензи:  
Регистрация в ТД на НАП:  
Обекти и клонове в чужбина:  
Чуждестранно участие:  
Дъщерни дружества:  
Специфични Ваши изисквания: