Ценовата политика на БАЛАНС ЕС ЕООД е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.

  Определянето на цените на нашите услуги е строго индивидуално. Посочените цени подлежат на коментар и промяна след запознаване с дейността и документацията на всеки клиент.

  Възможни са корекции на цените във връзка с особености на дейността. Например: голям брой аналитични нива, голям брой продажби, специфични изисквания на клиента и др.

БАЗОВИ ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:
МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС
до 10 ПСД 40 лв 100 лв
до 50 ПСД 60 лв 120 лв
до 100 ПСД 140 лв 200 лв
до 200 ПСД 200 лв 300 лв
над 200 ПСД По договаряне, минимум 300 лв По договаряне, минимум 400 лв
Обслужване в офиса на клиента в града + 20 лв в града + 20 лв
За всяка банкова сметка 20 лв 20 лв
За всяко осигурено лице от персонала 10 лв 10 лв

 

ПСД – първичен счетоводен документ
/фактура, митническа декларация, договор, ордер, протокол, опис, касов бон, отчет, заповед, акт и др./

  Ако желаете да изготвим максимално изгодна за Вас оферта за финансово-счетоводно и данъчно обслужване, моля попълнете и изпратете приложената форма.

ЦЕНИ НА ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ БЕЗ АБОНАМЕНТ:
  ДДС: набор на дневници, изготвяне на справка-декларация, запис на дискета, печат на дневници, декларация до 50 реда – 15 лв
над 50 реда по 0,35 лв на ред
  Разчетно-платежна ведомост, ТРЗ обслужване 10 лв / осигурено лице
  Трудови договори, допълнителни споразумения, служебни бележки и др. 3 лв/бр
  Декларация обр.1, обр.6, уведомления по КТ, запис на дискета 3 лв/бр
  Платежни документи – изготвяне 1 лв/бр
  Представяне / подаване на документи пред съответния орган 5 лв/бр
  Консултации, инвентаризации, вътрешни ревизии 20 лв/час
  Регистрация / дерегистрация по ЗДДС 100 лв
  Годишен счетоводен отчет: нерегистрирани по ЗДДС 100 лв
  Регистрирани по ЗДДС 220 лв
  Попълване на данъчна декларация 10 лв
  Търговски и други договори 20 лв/час
  Документи за банков кредит по договаряне
  Документи за пенсиониране 40 лв
  Разработка и внедряване на системи за вътрешен финансов контрол по договаряне

  БАЛАНС ЕС ЕООД. Дискретността е гарантирана !